ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ