ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΑΨΗΣ ΡΟΔΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ