ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ALFE A.T.E.

Πολεοδομικός Προέλεγχος – Έλεγχος / Μελέτες / Εγκρίσεις & Αδειοδοτήσεις

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευαστικής – οικοδομικής εργασίας και εφ’ όσον μας ανατεθεί από τον πελάτη, αναλαμβάνουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που αφορά στον έλεγχο του πολεοδομικού καθεστώτος του ακινήτου, στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, την εκπόνηση μελετών και την έκδοση εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η κατασκευή του έργου θα υλοποιηθεί, χωρίς προσκόμματα και γραφειοκρατικές εμπλοκές. Ενδεικτικά, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, αναλαμβάνουμε:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 001

Α. Πολεοδομικός Προέλεγχος – Έλεγχος :

 • Έκδοση βεβαίωσης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και λειτουργίες του ακινήτου
 • Έκδοση βεβαιώσεων για όρους δόμησης, αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
 • Έκδοση βεβαίωσης και έλεγχο ότι στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υφίσταται οποιαδήποτε πράξη της Διοίκησης περί αναστολής ή διακοπής οικοδομικών εργασιών
 • Έκδοση βεβαιώσεων και έλεγχο σχετικά με θέματα απαλλοτριώσεων, προσκυρώσεων, πράξεων εφαρμογής, τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων και Γ.Π.Σ. κ.λπ.

Β. Μελέτες :

 • Γεωτεχνική μελέτη για τις ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του υπεδάφους
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες, τόσο σε επίπεδο προμελετών (ως πρόταση στον πελάτη για έγκρισή του), όσο και σε επίπεδο οριστικών μελετών
 • Τεχνικές εκθέσεις και στατικές μελέτες
 • Τοπογράφηση γεωτεμαχίου με σύγχρονες και ενδεδειγμένες μεθόδους
 • Τεχνικές, ηλεκτρομηχανολογικές, πυροπροστασίας (παθητικής-ενεργητικής) και άλλες παρεμφερείς μελέτες (μελέτες εφαρμογής κ.λπ.)
 • Μελέτες και τεχνικές εκθέσεις σχετικά με περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά θέματα και με τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και στο κοινωνικό σύνολο
 • Μελέτες έργων υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μελέτες πρασίνου και μελέτες και τεχνικές εκθέσεις για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 • Μελέτες εφαρμογής

Γ. Εγκρίσεις & Αδειοδοτήσεις :

 • Εγκρίσεις και συνδέσεις για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, νερού, φυσικού αερίου)
 • Προεγκρίσεις και εγκρίσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου, αποτμήσεις πεζοδρομίων, έγκριση εισόδου – εξόδου (κυκλοφοριακού κόμβου)
 • Έγκριση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και σταθμών αυτοκινήτων
 • Εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
 • Άδειες ίδρυσης του άρθρου 10 του Ν.2323/1995 για την έγκριση της δομήσιμης επιφάνειας κτιρίων
 • Προεγκρίσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση κτιρίων εμπορικών λειτουργιών, εφ’ όσον απαιτείται
 • Έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης
 • Έκδοση βεβαιώσεων των αρμοδίων εφορειών αρχαιοτήτων (κατόπιν διενέργειας και δοκιμαστικών τομών) και του Δασαρχείου για την εξασφάλιση ότι το ακίνητο δεν ευρίσκεται σε χώρο αρχαιοτήτων και σε δάσος
 • Έκδοση βεβαιώσεων περί υπαγωγής ή μη του ακινήτου σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, σε Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων και περί διέλευσης ή μη αρδευτικών – αποχετευτικών αγωγών και συστημάτων, αγωγών φυσικού αερίου

Κατασκευή οικοδομικών έργων και Η/Μ εγκαταστάσεων

Κατασκευάζουμε και επιβλέπουμε οποιοδήποτε κτιριακό έργο, υλοποιώντας τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, την κατασκευή του φέροντος οργανισμού (από σκυρόδεμα, μεταλλική κατασκευή, σύμμικτη κατασκευή, προκατασκευασμένα στοιχεία), εργασίες μονώσεων (θερμομονώσεις, υγρομονώσεις), κατασκευή αντιστηρίξεων, οπτοπλινθοδομών, επιχρισμάτων, διαμερισματοποίηση εσωτερικών χώρων με τοιχοποιία ξηράς δόμησης, επίστρωση δαπέδων, τοποθέτηση κουφωμάτων, δημιουργία αρχιτεκτονικών προσόψεων, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και δικτύων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για :

 • εμπορικά κέντρα και καταστήματα
 • κτίρια κατοικιών και γραφείων
 • ξενοδοχειακές μονάδες
 • εκθεσιακούς χώρους
 • βιομηχανικά κτίρια
 • γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις
 • εξειδικευμένα έργα

Δημιουργούμε το κτίριο από το μηδέν και το παραδίδουμε με το κλειδί στο χέρι, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις. Για το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε με τεχνικά και μελετητικά γραφεία με πολύχρονη παρουσία στο χώρο.

Συντήρηση, ανακαίνιση, επισκευή, ενίσχυση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 002

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση :

 • εμπορικών καταστημάτων
 • κατοικιών
 • γραφείων
 • ξενοδοχείων
 • διατηρητέων
 • εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

με εκπόνηση δικών μας μελετών ή έτοιμων από τον πελάτη.

Συντηρούμε και επισκευάζουμε οικοδομικές εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους τεχνικό πρόβλημα, που έχει προκύψει από την πάροδο του χρόνου ή όταν πρόκειται για σημαντικές βλάβες (π.χ. από σεισμούς) προχωρούμε στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού τους.

Διαχείριση τεχνικών έργων

Στην εταιρεία μας ενδιαφερόμαστε να φέρουμε εις πέρας το έργο με επιτυχία και ο πελάτης να μείνει πλήρως ευχαριστημένος. Για τον σκοπό αυτόν αντιλαμβανόμαστε τον κάθε πελάτη και το κάθε έργο ως μοναδικό και ελέγχουμε συνεχώς τη ροή των εργασιών, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα.

Για τη διαχείριση των έργων επικεντρωνόμαστε στα εξής :

 • καθορισμός στόχου έργου
 • έλεγχος της προώθησης των διαδικασιών για την έκδοση των απαραιτήτων αδειών και εγκρίσεων
 • διανομή αρμοδιοτήτων
 • επιμέλεια για την σωστή και έγκαιρη αλληλοδιαδοχή και αλληλοκάλυψη των εργασιών
 • δυναμικός και διαρκής προγραμματισμός έργου
 • πλήρης συνεργασία με τον πελάτη, από τη φάση του προγραμματισμού έως τη φάση της υλοποίησης
 • καθορισμός και πιστή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου
 • συντονισμός συνεργείων
 • αντιμετώπιση προβλημάτων εν τη γενέσει
 • διασφάλιση ποιότητας
 • τήρηση χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προϋπολογισμού

Αναλαμβάνουμε να συντονίσουμε τα έμπειρα συνεργεία και το καταρτισμένο προσωπικό μας, παραδίδοντας το κάθε έργο στο συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.

Τηρούμε τις προκαθορισμένες προδιαγραφές των εργασιών και χρησιμοποιούμε άριστης ποιότητας πιστοποιημένα υλικά, που ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα.

Επιπλέον, σας παρέχουμε υπηρεσίες για την αξιοποίηση του ακινήτου σας, όπως:

 • αξιολόγηση-εκτίμηση χώρων για απόκτηση ακινήτου, με βάση το θεσμικό πλαίσιο, τα προγραμματισμένα τεχνικά έργα και τις τάσεις της αγοράς
 • έλεγχος χρήσεων γης και όρων δόμησης
 • παροχή συμβουλών για την αγορά ακινήτου
 • σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την αξιοποίηση του ακινήτου και την βέλτιστη απόδοσή του (σενάρια χρηματοδότησης, αποδόσεις)
 • έκδοση οικοδομικών αδειών, με σύνταξη αρχιτεκτονικών, στατικών μελετών και εκπόνηση μελέτης Η/Μ
 • σύνταξη μελέτης εφαρμογής με λεπτομερειακά κατασκευαστικά σχέδια
 • πλήρης επίβλεψη της κατασκευής με παρακολούθηση και αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων για να τηρηθεί ο εγκεκριμένος οικονομικός προγραμματισμός

Σιδηροκατασκευές, προϊόντα αλουμινίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 003ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 004

Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή και την τοποθέτηση όλων των ειδών κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων αλουμινίου και σιδήρου. Επίσης, κατασκευάζουμε στέγαστρα, περιφράξεις, σκάλες, πέργκολες και παντός τύπου σιδηροκατασκευές.

Αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε τα σχέδια της αρεσκείας σας σε συνεργασία με το έμπειρο προσωπικό μας.

Στο εργοστάσιό μας στο Μαρκόπουλο διαθέτουμε μεγάλη γκάμα μηχανημάτων και εργαλείων για την παραγωγή των προϊόντων μας.

Με γνώμονα τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής, οι τιμές μας παραμένουν πλήρως ανταγωνιστικές.

Με την πολύχρονη παρουσία μας στην αγορά έχουμε δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πελάτες μας. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη σε κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, σε μεταλλική κατασκευή και σε παντός είδους σιδηροκατασκευή.

Σκοπός μας, η συνεχής ενημέρωση σε τεχνικά θέματα, η παρακολούθηση και η εφαρμογή των νέων τάσεων της αγοράς.

Στόχος μας, η συνεχής εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, με υπευθυνότητα και συνέπεια.