ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΑΡΙΣΑ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ