ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ