ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ